Фармацевтическая химия, дизайн лекарств Рудольф Акопян

Ռուդոլֆ Հակոբյան

     
Դեղագիտական քիմիա. Ռուդոլֆ Հակոբյան

ՀՏԴ 615.40 : 54 (07)
ԳՄԴ 52.82 + 24.2 ց73

I S B N  978-9939-53-928-7

 


Հրաման N 568 - Ա / Ք, 11. 06. 2010
Ռ. Հակոբյանի “Դեղագիտական քիմիա” աշխատանքը հաստատել որպես դասագիրք բուհերի դեղագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար:
ՀՀ ԿԳ նախարար

 

Երաշխավորված է ԵՊԲՀ-ի բժշկակենսաբանական առարկաների ճյուղային մեթոդական հանձնաժողովի (արձանագրություն N4, 10.07.2006թ.) և ԵՊՀ-ի Դեղագործական քիմիայի ամբիոնի (նիստ N8 2009/2010, 02.06.2010) կողմից:

Հ 177. Հակոբյան Ռուդոլֆ
Դեղագիտական քիմիա: Դասագիրք բուհերի ուսանողների համար.-Եր.:Հեղինակային հրատարակություն
(վերահրատարակություն), 2010.-456 էջ:

Իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում Մ.Հերացու անվան Երևանի Պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտներ, մեծ բարերարներ Պետրոս Տաղլյանին և նրա տիկնոջը` Կարինեին, մայրենի լեզվով “Դեղագիտական քիմիա” դասագրքի հրատարակմանն աջակցելու համար, ինչի պահանջը խիստ զգացվում էր դեռևս նրանց ուսուցման տարիներին:

Рудольф Акопян
Фармацевтическая химия: Учебник предназначен студентам фармацевтических ВУЗ-ов и факультетов, а также фармацевтам и провизорам (на армянском языке).
Rudolf Hakobyan
Pharmaceutical Chemistry. The manual is assigned for students of pharmaceutical institutes and faculties, as well as for pharmacists and pharmaceutical chemists (in Armenian).