Фармацевтическая химия, дизайн лекарств Рудольф Акопян

Ռուդոլֆ Հակոբյան

Кластерные молекулы

Կլաստերային մոլեկուլներ

Кластерные молекулы (անգլ. cluster – փունջ, կուտակում) կլաստերային մոլեկուլները բազմամիջուկային կոմպլեքս միացություններ են, որոնց կառուցվածքի հիմքում ընկած է ծավալային կարկասը (բջիջը), բաղկացած միմյանց հետ անմիջականորեն կապված և միմյանցից < 0,35 նմ  հեռավորության վրա գտնվող կոմպլեքսագոյացնող մետաղների (սովորաբար անցումային) ատոմներից, ծածկված լիգանդների խիտ շերտով  (Hal, O, S, CO, ֆոսֆիններ, օլեֆիններ, արեններ...), ունի կանոնավոր բազմանիստի ձև և կատարում է կենտրոնական ատոմի դեր: Հայտնի են հոմոմետաղական (բջիջը բաղկացած միևնույն մետաղի ատոմներից) և հետերոմետաղական կլաստերներ: Պարզ Կ–ի անվանումների համար օգտվում են կոմպլեքս միացությունների համար   ИЮПАК ­–ի առաջարկած անվանակարգման կանոններից:

 

 

cover art: golden words, red background

Քիմիայի և դեղագիտության համառոտ հանրագիտարան

Հանրագիտարանը ներառում է ընդարձակ տեղեկություններ քիմիայում և դեղագիտությունում կարևոր նշանակություն ունեցող նյութերի, երևույթների, հասկացությունների վերաբերյալ, ինչն անհրաժեշտ է այդ և բժշկության, կենսաբանության, գյուղատնտեսության... բնագավառների գիտաշխատողների, ուսանողների, ավագ դպրոցի ուսցիչների, սովորողների համար:
Հրատարակչություն՝ Եվրոպրինտ
Հրատարակված է՝ 04.04.2016
Հրատարակություն՝ 1
ISBN՝ 978-9939-0-1720-4
Հասանելի է կոշտ կազմով