Фармацевтическая химия, дизайн лекарств Рудольф Акопян

Ռուդոլֆ Հակոբյան

Կեռի երևույթը

Керра эффект

Керра эффект (электрооптический) – Կեռի երևույթը կրկնակի լուսաբեկման   (ԿԼ, Двойное лучепреломление) երևույթն է օպտիկապես իզոտրոպ միջավայրում (հեղուկներ, գազեր, ապակի, սիմետրիայի առանցքով բյուրեղներ) արտաքին համասեռ էլեկտրական դաշտի ազդեցության տակ: ԿԼ մեծությունը (սովորական և ոչ սովորական ճառագայթների միջև ֆազերի տեղաշարժը) համեմատական է էլեկտրական դաշտի լարվածության քառակուսուն, միջավայրում անցած ճանապարհի երկարությանը և յուրաքանչյուր նյութի 1 մոլին բնորոշ Կեռի հաստատունից: ԿԵ-ը կիրառում են մոլեկուլների կոնֆորմացիան բացահայտելու համար (տես  Дихроизм, Круговой дихроизм, Коттона эффект):

cover art: golden words, red background

Քիմիայի և դեղագիտության համառոտ հանրագիտարան

Հանրագիտարանը ներառում է ընդարձակ տեղեկություններ քիմիայում և դեղագիտությունում կարևոր նշանակություն ունեցող նյութերի, երևույթների, հասկացությունների վերաբերյալ, ինչն անհրաժեշտ է այդ և բժշկության, կենսաբանության, գյուղատնտեսության... բնագավառների գիտաշխատողների, ուսանողների, ավագ դպրոցի ուսցիչների, սովորողների համար:
Հրատարակչություն՝ Եվրոպրինտ
Հրատարակված է՝ 04.04.2016
Հրատարակություն՝ 1
ISBN՝ 978-9939-0-1720-4
Հասանելի է կոշտ կազմով