Фармацевтическая химия, дизайн лекарств Рудольф Акопян

Ռուդոլֆ Հակոբյան

Քվանտային ելք

Квантовый выход

Квантовый выход – քվանտային ելքը սարքի քանակական բնութագիրն է, արտահայտված ֆոտոքիմիական պրոցեսներին մասնակցող մոլեկուլների թվի (N1) և կլանված ֆոտոնների թվի (N2) հարաբերությամբ՝ Y = N1/N2: ՔԵ-ը հաշվարկում են ժամանակի միավորի (դիֆերենցիալային) կամ որոշ ժամանակահատվածի (ինտեգրալային) ընթացքում: Իդեալական սարքի դեպքում  Y = 1 և կախված է գրանցման եղանակից  (ֆոտոէլեկտրոնային, լյումինեսցենտային, էմիսիոն...), մասնիկների էներգիայից, ընդունիչից: Շղթայական ռեակցիաների դեպքում Y >> 1: ՔԵ-ով  որոշում են ֆոտոքիմիական ռեակցիաների արագությունը, առաջնային ֆոտոպրոցեսների արագության հաստատունը:       

cover art: golden words, red background

Քիմիայի և դեղագիտության համառոտ հանրագիտարան

Հանրագիտարանը ներառում է ընդարձակ տեղեկություններ քիմիայում և դեղագիտությունում կարևոր նշանակություն ունեցող նյութերի, երևույթների, հասկացությունների վերաբերյալ, ինչն անհրաժեշտ է այդ և բժշկության, կենսաբանության, գյուղատնտեսության... բնագավառների գիտաշխատողների, ուսանողների, ավագ դպրոցի ուսցիչների, սովորողների համար:
Հրատարակչություն՝ Եվրոպրինտ
Հրատարակված է՝ 04.04.2016
Հրատարակություն՝ 1
ISBN՝ 978-9939-0-1720-4
Հասանելի է կոշտ կազմով