Фармацевтическая химия, дизайн лекарств Рудольф Акопян

Ռուդոլֆ Հակոբյան

Կարդալ գիրքը

Բեռնել / Download

ԳՄԴ 52.81
Հ 177

I S B N  5-8079-0576-8
"ՎԱՀԱՆ" հրատարակչություն, 1992
 

ԴԵՂԵՐԻ ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սույն հրատարակությունը դեղերի անհամատեղելիության հիմնահարցին նվիրված առաջին մայրենի լեզվով գիրքն է, որտեղ բոլոր քննարկվող հարցերը մանրամասն բացատրված են օրինակներով /144 դեղատոմս/: Գրքում դեղագործության ամենաբարդ հարցերն անգամ ներկայացված են պարզ և հետաքրքիր:
Նախատեսված է բուժական, մանկաբուժական, դեղագործական ֆակուլտետների ուսանողների, ինչպես նաև բժիշկների, դեղագործների ու ինքնաբուժությամբ զբաղվողների համար:

Դեղանյութերի համատեղելիության հիմնահարցը խիստ արդիական է, որն էլ պատճառ դարձավ սույն գրքի ստեղծմանը: Գրքում որոշ դեղատոմսեր ունեն տասնյակ տարիների պատմություն, և բնական է, որ դրանց բաղադրության մեջ մտնող դեղերից որոշ մասն արդեն հանված է կիրառումից: Այդ պատճառով կարելի էր բարբամիլի կամ որոշ ալկալոիդների ու դրանց աղերի փոխարեն վերահաշվարկել և դեղատոմս ներմուծել համապատասխանորեն Na-ի բարբիտալը կամ այլ ալկալոիդներ ու դրանց նույնատիպ աղերը: Քանի որ այդ բանը հաջողությամբ կարող է անել նաև ընթերցողը, ես գերադասել եմ հարազատ մնալ դեղատոմսին, առավել ևս, որ կարևորը խնդրի լուծման սկզբունքն է:

ՀԵՂԻՆԱԿ

Ընդհանուր դեղագիտական քիմիա

Կարդալ գիրքը

Բեռնել / Download

УДК 616-0911

I S B N  5-85503-110-1